Logística

Les nostres eines en estoc i flexibilitat en la producció que es tradueix en l'entrega immediata de les ordres de comanda, a més de mitjans de producció propis que asseguren un òptim nivell de servei i agilitat en el subministrament. La marca Helion és 100% garantia de productes desenvolupats, provats i comercialitzats a la fàbrica.

Agilitzem el procés de fabricació o entrega al client amb l'automatització del nostre procés logístic a través d'Helion Lift, un sistema que garanteix un control més ràpid i precís dels nostres productes.

Les eines que necessita quan les necessita

Uns petits ajustos al procés de fabricació-entrega poden marcar una gran diferència. Una comanda especial, sempre que sigui sol·licitat el dia anterior, pot ser entregada un dissabte abans de les 14:00.
 

Logística