1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
HELION TOOLS SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de L’USUARI i li informa que aquestes dades seran tractades amb conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 216/679 del 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?
Per mantindré una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament son:
* Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
* Realitzar estudis de mercat anàlisis i estadístics.
* Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per L’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
* Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:
* Amb el consentiment de L’USUARI: remissió de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
* Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístic, etc. I tramitar encàrrecs, sol·licituds etc, a petició de L’USUARI.

Durant quant de temps podem desar les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantindré la finalitat del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per això, es suprimiran amb els mitjans de seguretat adequats per garantir l’anonimat de les dades o la destrucció total de les mateixes.

A qui li facilitem les teves dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades a tercers, excepte si fos necessari, pel desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins son els teus drets?
Els drets que assisteixen a L’USUARI son:
* Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
* Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
* Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
HELION TOOLS SL. Polígon Industrial Bufalvent Nau 13, Carrer Miquel Servet, 37 – 08243 MANRESA (Barcelona). E-mail: info@helion-tools.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats al formulari de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades son necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE son verídiques i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

EL RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que son necessàries per la prestació d’un servei òptim a L’USUARI. En cas que no es facilitin les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT
Que de conformitat amb el disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i de manifest amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals son tractats de maner lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels que son tractats.

EL RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els hi ha comunicat la informació adequada per tal que puguin exercir-los.

Per més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de HELION TOOLS SL. Polígon Industrial Bufalvent Nau 13, Carrer Miquel Servet 37-08243 Manresa (Barcelona). E-mail: info@helion-tools.com