Go Back

45.3265 HIGH PERFORMANCE MACHINE TAP HSS-E

High Performance Machine Tap HSS-E
Stock: Only 1 remaining Only 1 remaining
In stock In stock
 • _cat18_tags: 600-1400 Nmm2 _cat18_tags: 600-1400 Nmm2
 • _cat18_tags: Blind hole _cat18_tags: Blind hole
 • _cat18_tags: Coolant _cat18_tags: Coolant
 • _cat18_tags: DIN 5156 _cat18_tags: DIN 5156
 • _cat18_tags: HA without weldon _cat18_tags: HA without weldon
 • _cat18_tags: HPC _cat18_tags: HPC
 • _cat18_tags: HSC _cat18_tags: HSC
 • _cat18_tags: INOX _cat18_tags: INOX
 • _cat18_tags: Movement in vertical direction _cat18_tags: Movement in vertical direction
 • _cat18_tags: MQL _cat18_tags: MQL
 • _cat18_tags: New product _cat18_tags: New product
 • _cat18_tags: TiAlN _cat18_tags: TiAlN
 • _cat18_tags: Tolerance 6HX _cat18_tags: Tolerance 6HX
Reference d1 d2 L1 L2 Prev Hole Ø P Size
453265G1 3325 25 160 24 30.75 11 GAS1"
453265G116 772 6 90 11 6.8 28 GAS1/16
453265G12 2096 16 125 18 19 14 GAS1/2
453265G14 1316 11 100 14 11.8 19 GAS1/4
453265G18 973 7 90 11 8.8 28 GAS1/8
453265G34 2644 20 140 20 24.5 14 GAS3/4
453265G38 1666 12 100 14 15.25 19 GAS3/8
453265G58 2291 18 125 18 21 14 GAS5/8
453265G78 302 22 150 22 28.25 14 GAS7/8
45.3265 HIGH PERFORMANCE MACHINE TAP HSS-E