1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
HELION TOOLS SL, endavant, EL RESPONSABLE, informa a L’USUARI que ha procedit a crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo i Google+ que és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari que es dugui a terme en les esmentades xarxes socials i li informa que aquestes dades seran tractades en conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD), pel que es facilita la següent informació del tractament:

Per què tractem les seves dades personals?
Finalitat del tractament: Mantenir una relació entre L’USUARI i EL RESPONSABLE que pugui incloure les següents operacions:
* Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable.
* Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable.
* Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable.
* Interactuar a través dels perfils oficials.

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Base jurídica del tractament: article 6.1 a GDPR, l’interessat ha donat el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques. L’USUARI disposa d’un perfil en la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que es publiqui de la mateixa, per tant, al moment de sol·licitar seguir amb els nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment pel tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L’USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat

EL RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de L’USUARI, en especial, el seu nom de contacte. En aquestes dades només son utilitzades dins la pròpia xarxa social i únicament s’incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan sigui necessari per tramitar la petició de l’USUARI.

Durant quant de temps desarem les teves dades personals?
Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre L’USUARI no revoqui el consentiment prestat tal i com s’indica en aquesta política de privacitat.

A qui li facilitarem les teves dades personals?
Comunicació de les dades: La informació facilitada per L’USUARI a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloses les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’usuari faci servir, per tant, podrà quedar a disposició pública de tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, L’USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d’un tercer que ja no desitja utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social, excepte si fos imprescindible pel desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins son els teus drets?
Drets que assisteixen a L’USUARI: Només se’n podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control del RESPONSABLE.
* Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
* Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
* Dret a presentar una reclamació davant la autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent

Dades de contacte per exercir els seus drets:
HELION TOOLS SL. Polígon Industrial Bufalvent Nau 13, Carrer de Miquel Servet, 37 – 08243 MANRESA (Barcelona). E-mail: info@helion-tools.com

2. UTILITZACIÓ DEL PERFIL

El RESPONABLE realitzarà les següents actuacions:
* Accés a la informació pública del perfil
* Publicació al perfil de L’USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del RESPONSABLE
* Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social
* Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de L’USUARI

L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

3. PUBLICACIONS
L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del REPRESENTANT, podrà publicar en aquesta, comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la mateixa. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment de tercers afectats.

Es prohibeix expressament, qualsevol publicació en la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos etc. Que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, la ètica, el bon gust i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de la propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, EL RESPONSABLE es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut, sense una comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de L’USUARI.

EL RESPONSABLE no es de farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.

L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per d’altres usuaris, per la qual cosa és ell mateix el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

4. DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS
L’accés i registre a través de xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys. Per la seva part, si L’USUARI té capacitats especials, serà necessària la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o tutela, o del seu representant legal mitjançant un document vàlid que acrediti la representació.

EL RESPONSABLE quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat, per això, si L’USUARI és menor d’edat, no ha re registrar-se, ni utilitzar les xarxes socials de EL RESPONSABLE ni tampoc proporcionar cap informació personal.