Descripció

Fórmula

Definició

Velocitat de rotació

Velocitat de rotació

D = Diàmetre

f = Velocitat d'avanç

fz = Velocitat d'avanç per dent

n = Velocitat de rotació

vc = Velocitat de tall

vf = Velocitat d'avanç

z = Nombre de dents

V = 3,14159...

Velocitat de tall

Velocitat de tall

Velocitat d'avanç per dent

Velocitat d'avanç per dent

Velocitat d'avanç per rotació

Velocitat d'avanç per rotació

Velocitat d'avanç

Velocitat d'avanç

Càlcul de Rth en el fresat

Símbol

Descripció

Mètric

Fórmula

Rth

Profunditat de rugositat

mm

Càlcul de Rth en el fresat