El sistema de tall de velocitat trocoïdal és un nou cicle de mecanitzat que combina el fresat circular amb un moviment cap endavant. D'aquesta manera, es poden processar grans seccions transversals amb forces de tall baixes i altes velocitats.

  • ae: amplada de tall
  • aeff: amplada efectiva de tall
  • W: Diàmetre del forat/amplada de la ranura
  • α: angle de tall de l'arc
Mecanitzat Trocoïdal vs Ranurat convencional
Mecanitzat Trocoïdal vs Ranurat convencional

Mecanitzat Trocoïdal vs Ranurat convencional.