Calcular els valors correctes pels diferents paràmetres de mecanitzat, com avançament, la velocitat de tall, la velocitat d'avançament, entre d'altres son indispensables per obtenir el rendiment òptim de les eines de tall seleccionades.

Trobi en aquesta secció, les fórmules generals i les definicions més importants del mecanitzat general de les nostres principals categories de producte.