Descripció

Fórmula

Definició

NOMÉS PER A FRESAT

n = Velocitat de rotació

vc = Velocitat de tall

d = Diàmetre de la fresa

D = Diàmetre de la rosca interna

vf = Velocitat d'avanç al contorn

vfm = Velocitat d'avanç al centre

Ueint = Velocitat d'immersió programada

fz = Velocitat d'avanç per dent

z = Taxa de tall de la fresa

Fresat del contorn extern

Enrutament del contorn extern

Fresat del contorn intern

Enrutament del contorn intern

Immersió directa

Immersió recta

Immersió en arc circular

Immersió en arc circular