La màxima desviació de redó (dRmàx) es forma com a suma absoluta de les màximes desviacions positives i negatives del contorn real davant del cercle mitjà. El desplaçament de l'eix (AV) indica a l'usuari en quantes µm es desvia la broca cap a un costat. El paràmetre que mostra la major desviació determina, en funció del diàmetre de la peça, la classe de qualitat IT del taladre.

El cercle negre representa el taladre nominal que hauria de fabricar l'eina en el cas ideal. El cercle vermell mostra el contorn real, és a dir, la forma efectiva del taladre, tal com l'obtenim amb els tipus de broca en qüestió. El cercle envoltant (blau) és la mitjana del cercle real, és a dir, el diàmetre mitjà (en les broques de MD, el cercle envoltant coincideix pràcticament amb el Ø real).

Qualitats de l'acabament del taladre - 42CrMo4V, ⌀ 14,5 mm
Qualitats de l'acabament del taladre - GGG40, ⌀ 10,0 mm