Per aconseguir forats molt exactes, amb toleràncies estretes, forats profunds o en general amb peces amb formes difícils (rodones, irregulars) es recomana puntejar amb una broca de puntejar NC abans d'iniciar el procés de forat.

Això garanteix que la broca que fa el forat ho faci amb gran precisió i així s'evita el desviament de la broca en fer el forat. També per a la producció de fases o avellanats i el puntejat d'una sola estacada es poden utilitzar broques de puntejar NC si el diàmetre de puntejat és major que el diàmetre del forat.

Les broques de puntejar NC tenen molt poca longitud de tall i no tenen enlairat guia per garantir una broca molt estable que aconsegueixi un puntejat exacte. Per aquesta raó, les broques de puntejar NC només serveixen per a aquesta funció i no es poden utilitzar per fer forats que siguin majors que la longitud de l'afinatge de la seva punta.

Broques de puntejar NC
 

Elecció de la broca de puntejar NC

Elecció de la broca de puntejar NC

La ideal és triar el diàmetre de puntejat 0.5-07 vegades el forat a realitzar.

Broques de puntejar NC a 90º

Les broques de puntejar NC amb 90º d'angle de la punta són especialment adequades per puntejar quan després es desitja realitzar un forat amb broques HSS/HSCO que tenen un diàmetre mitjà relativament gran. Així s'assegura que la broca HSS/HSCO que li segueix primer faci el forat amb el tall principal i es guïï a la part més estable de les vores de tall.

A més, les broques NC de 90º són apropiades per realitzar centrats i avellanats de 90º d'una sola operació si el diàmetre de puntejat és major que el del forat a realitzar.

Broques de puntejar NC 90°
 

Broques de puntejar NC a 120º

Les broques de puntejar NC amb un angle de 120º són especialment apropiades quan el forat a realitzar es fa amb broques HSS/HSCO amb un angle de la punta de 118º. Així s'aconsegueix que la broca que segueix faci el forat amb gran estabilitat en entrar a foradar amb la punta i després sigui guiat.

Broques de puntejar NC 120°
 

Broques de puntejar NC a 142º

Les broques de puntejar NC amb un angle de la punta de 142º són especialment adequades quan la broca que realitza el forat posteriorment és de metall dur a 135º-140º. Així s'assegura que la broca de metall dur que li segueix entri amb la punta, es centrï i vagi ben guiat. Si les cantonades de tall de la broca de metall dur incideixen directament sobre el material a mecanitzar, hi ha perill que es produeixin trencaments en aquestes cantonades de tall.

Broques de puntejar NC 142°
 

Broques de puntejar NC

Broques de puntejar NC