Tipus

Internacional

Estats Units

Japó

ISO

AISI

ATM

JIS

Acers al carboni de fàcil mecanització

-

1110

SUM11

-

1109

SUM12

9S20

1212

SUM21

11SMn28

1213

SUM22

11SMnPb28

-

SUM22L

-

1215

SUM23

-

-

SUM23L

11SMnPb28

12L14

SUM24L

12SMn35

-

SUM25

-

1117

SUM31

-

-

SUM31L

-

-

SUM32

-

1137

SUM41

-

1141

SUM42

44SMn28

1144

SUM43

Acers al crom alt en carboni

-

-

SUJ1

B1

52100

SUJ2

B2

ASTM A

SUJ3

-

485

-

-

Grade 1

-

-

-

SUJ4

-

-

SUJ5

Nota: Les taules anteriors es basen en les dades publicades i no estan autoritzades per cada fabricant.