Descripció

Fórmula

Definició

NOMÉS PER A FORADAR EN MATERIALS SÒLIDS

D = Diàmetre exterior

fc = Força de tall

fcz = Força de tall per dent

Md = Par

Pa = Potència de conducció

Pc = Rendiment de tall

ap = Profunditat de tall

b = Amplada de la xapa

d = Diàmetre interior

D1max = Diàmetre exterior màxim

d2 = Diàmetre interior

f = Velocitat d'avanç

fz = Velocitat d'avanç per dent

fB = Factor de procés: taladrar

fSE = Factor de procés: avellanar

h = Gruix de la xapa

kc = Força de tall específica

vc = Velocitat de tall

z = Nombre de dents

η = Nivell d'eficiència

Força de tall per dent

Força de tall per dent

Rendiment de tall

Rendiment de tall

Par

Par

NOMÉS PER A ESCARIAR I AVELLANAR

Força de tall per dent

Força de tall per dent

Rendiment de tall

Rendiment de tall

Par

Par