Metall Dur

En l'aplicació de broques MD per a forats més profunds de 8xD i fins a 12xD recomanem el centrado o la realització d'un taladre pilot de 1xD fins a 2xD de profunditat. En profunditats de més de 12xD el taladre pilot de 1xD fins a 2xD és totalment imprescindible.
 

Acers Ràpids

Centrar en taladres llargs segons DIN 340

Per a l'aplicació de broques HSS/HSCO segons DIN 340 recomanem el centrado amb un diàmetre de centrar de 0,5-0,7 vegades el diàmetre a foradar. Les broques de puntejar HSS HSCO-NC són òptimes per realitzar el centrado. Informacions detallades per a les broques de puntejar NC les trobareu al capítol de broques de puntejar NC.
 

Pilotar en taladres llargs segons DIN 1869

En l'aplicació de les broques HSS/HSCO-NC extra-largues segons DIN 1869, recomanem realitzar un taladre pilot de 1xD fins a 2xD.

Les broques extra-curtetes segons DIN 1897 són ideals per a això.

Centrar i pilotar per a HSS