ISO

DIN

APLICACIÓ

ISO 1

4H

Ajustament estret

ISO 2

6H

Ajustament estàndard

ISO 3

6G

Ajustament gruixut

-

7G

Ajustament folgat

 

6H Tolerància estàndard del mascle de rosca (ISO 2) que permet un ajustament mitjà entre el cargol i la rosca; una tolerància inferior (ISO 1) genera un ajustament estret sense separació als costats entre el cargol i la rosca, en canvi, una tolerància més alta, 6G (ISO 3) proporciona un ajustament gruixut amb separació elevada, aquesta última s'utilitza si la peça està revestida o endurida o si en el moment de l'ús es prefereix un ajustament a mida.

6HX – 6GX La lletra X indica que la tolerància està fora de la norma de fabricació i que és adequada per treballar amb materials abrasius o resistents com la fosa, utilitzant una tolerància major es prolonga la vida útil de l'eina.

Àrea de tolerància dels mascles de tall