Els volums òptims, bons i mínims necessaris de refrigerant representats als diagrames només són vàlids per a broques sèrie helicoidals tipus 60.68 i són independents de la màquina. Les pressions, en canvi, depenen de la màquina, ja que cada màquina mostra diferents sistemes de refrigeració i, en conseqüència, altres condicions de fugida (Fig. 1). Per aquesta raó, els valors de pressió representats només poden servir per a l'avaluació de la magnitud.

Els diagrames van ser determinats de forma experimental per al camp d'usinatge més important d'aquestes broques, és a dir, l'usinatge d'acer. No obstant això, també es poden utilitzar com a valors orientatius per a l'usinatge d'altres materials, principalment perquè per a l'usinatge d'acer sempre es necessiten les majors pressions de refrigerant.

Pressió i volum de refrigerant necessari per a broques amb canals de refrigeració interior en espiral

fig.1: Pressió i volum de refrigerant necessari per a broques amb canals de refrigeració interior en espiral.