Per garantir un procés de maquinatge òptim, és essencial tenir en compte el material de què està fet l'eina, el material de la peça a maquinar, les condicions de tall i la qualitat de superfície necessària per al procés. En aquesta secció, trobaràs recomanacions especials d'ús.