IMATGE

NORMA

APLICACIÓ

TIPUS

CAMPS DE DIÀMETRES

DIN 371

DIN

371

Rosca mètrica ISO normalitzada

Rosca mètrica fina ISO amb mànec reforçat

Llarg

Tipus de mànec segons camps de diàmetre a la imatge (mm)

DIN 376

DIN

376

Rosca mètrica ISO normalitzada amb mànec rebaixat

Llarg

d1=1,6… 68mm

(M3, tipus de mànec sense quadrat)

DIN 374

DIN

374

Rosca mètrica fina ISO amb mànec rebaixat

Llarg

d1=3…52mm

DIN 2181

DIN

2181

Rosca mètrica ISO.

Curt

Tipus de mànec segons camps de diàmetre a la imatge (mm)

DIN 2174

DIN

2174

Mahons de laminació roscades normalitzades ISO i mètrica fina ISO

Llarg

Tipus de mànec segons camps de diàmetre a la imatge (mm)

DIN 5156

DIN

5156

Rosca G segons DIN ISO 228 i per a rosca Whitworth segons DIN 2999

Curt

G: G1/16…G4