Problema

Causa

Solució

Rosca massa petita

• Diàmetre de l'agujer previ molt gran

Escollir correctament l'agujer previ segons la taula

Rosca deformada

• Diàmetre de l'agujer previ massa petit

Escollir correctament l'agujer previ segons la taula

Superfície de la rosca inadequada

• Soldadura en fred de l'eina

Aumentar el contingut d'oli en el lubricant o aplicar oli pur

Poc rendiment de l'eina

• Lubricant amb molt poc contingut d'oli

Augmentar el contingut d'oli en el lubricant o aplicar oli pur

• Lubricant amb molt poc contingut d'oli

Augmentar el contingut d'oli en el lubricant o aplicar oli pur

• Diàmetre de l'agujer previ massa petit

Seleccionar correctament el diàmetre de l'agujer previ segons la taula

• Velocitat de tall massa elevada

Ajustar la velocitat de tall

• Lubricant brut

Comprovar la filtració

Ruptura de l'eina

• Lubricant amb molt poc contingut d'oli

Augmentar el contingut d'oli en el lubricant o aplicar oli pur

• Diàmetre de l'agujer previ massa petit

Seleccionar correctament el diàmetre de l'agujer previ segons la taula

• Subjecció incorrecta de l'eina

Comprovar la subjecció de l'eina